COMPANY INTRODUCTION

LOCATION

SI-HWA HEAD OFFICE HEAD OFFICE, R&D CENTER, FACTORY

ADDRESS 64, Huimanggongwon-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
PHONE +82 31-488-4700

GWANG-JU FACTORY FACTORY

ADDRESS 15, Pyeongdongsandan 1beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea
PHONE +82 62-603-8500

VIETNAM FACTORY

ADDRESS No 01/272 Group 7, Hoa Lan 2 Ward, Thuan Giao precinct, Thuan An Town, Binh Duong Provice, VietNam
PHONE +84 650-3719090
FAX +84 650-3719190